Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website (www.arianeindenalkmaar.nl). Door deze website te benaderen, bezoeken en/of via deze website informatie te raadplegen en/of gebruiken, verklaart u zich akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan de gebruiker. Hoewel Ariane Inden Alkmaar er naar streeft om correcte, volledige en actuele informatie te verschaffen, kan Ariane Inden Alkmaar niet garanderen dat de aangeboden informatie correct, volledig of actueel is. De gebruiker draagt zelf de verantwoording voor het controleren van de informatie die via deze website beschikbaar wordt gesteld. Ariane Inden Alkmaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten en/of beslissingen die op basis van informatie die via deze website beschikbaar is gesteld worden ondernomen.

Op deze website worden verwijzigingen gemaakt naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Ariane Inden Alkmaar geen controle heeft. Ariane Inden Alkmaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke informatiebronnen. Het gebruik van dergelijke links is volledig voor eigen risico.